Page 7 - A prop de tu
P. 7

MODA Y COMPLEMENTOS


      No imiten a ningú    barrejar peces de diferents
                  preus i llocs per a aconseguir
    Tots tenim persones als qui  un look eclèctic i harmònic.
    admirem pel seu estil. Però
    una cosa és prendre inspira-    Es diverteixen
    ció i una altra és copiar looks.
    El veritable estil està a tenir  L'estil consisteix a diver-
    referents, però donar-los el  tir-se amb la moda i a ves-
    teu segell personal.     tir-se segons les teves re-
                  gles, en lloc de ser esclau de
     No tenen prejudicis    les tendències.
    L'estil no està en dissenya- Atreveix-te a jugar amb les
    dors ni en marques. Una per- teves peces i a expressar-te
    sona amb estil és capaç de amb elles.


                                  A prop de tu Rubí|Abril 2021| Nº 2 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12